• تلفن تماس

  36610907(031)

  36616249(031)

 • ساعات کاری

  شنبه تا چهارشنبه - 7:30 الی 16

سوابق علمی و اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای مهندس مهدی مظاهری

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

سوابق شغلی

 • مدیرعامل شرکت خدماتی توکا سبز از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶
 • عضوهیئت مدیره شرکت بیمه تکایار از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶
 • رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی فولاد بتن آژین از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹
 • مدیرعامل شرکت خدماتی،بازرگانی تارا آسیا از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱
 • عضواتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی اصفهان از ۱۳۸۶ تا (ادامه دارد)
 • عضو هیئت مدیره شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
 • معاون منابع انسانی وپشتیبانی شرکت مجتمع صنایع قائم رضا از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۳
 • مشاورشرکت سرمایه گذاری (هلدینگ) پرشیا فلز اسپادانا از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
 • مدیرعامل شرکت آهن فولاد کاسپین از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹
 • معاون برنامه ریزی استراتژیکو امورشرکته اهلدینگ آتیه فولاد نقش جهان از ۱۳۹۹ تا ۱۳۹۹
 • عضوهیئت مدیره شرکت فولاد افزا سپاهان از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱
 • مشاور طراحی و توسعه سازمان و منابع انسانی (شرکتهای مختلف ) از ۱۳۹۵ تا کنون