معدن زغال سنگ تخت نادر

گالری تصاویر

معدن زغال سنگ تخت نادر

محل و موقعیت جغرافیائی معدن

این معدن در فاصله ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان آمل در استان مازندران قرار گرفته است. راه دسترسی به معدن از طریق جاده هراز – کیلومتر ۳۰ آمل به سمت بلده واقع شده است.   با توجه به شرایط آب و هوائی سالیانه بطور متوسط ۱۱ تا ۱۲ ماه امکان فعالیت معدنی نیز می‌‌باشد .

ارزیابی ذخایر

پروانه بهره برداری آن  بنام شرکت کامدین با میزان ذخیره قطعی  ۱۵۰۰۰۰ و ذخیره احتمالی ۳۰۰۰۰۰ تن زغال سنگ کک شو  و استخراج سالیانه ۸۰۰۰ تن برای مدت ۱۲ سال صادر گردیده است. مراحل افزایش ظرفیت تولید به ۱۶۰۰۰ تن در حال انجام است.