معدن زغال سنگ چل

گالری تصاویر

معدن زغال سنگ چل

محل و موقعیت جغرافیائی معدن

این معدن در فاصله ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان آمل در استان مازندران قرار گرفته است. راه دسترسی به معدن از طریق جاده هراز – کیلومتر ۳۰ آمل به سمت بلده واقع شده است.   


ارزیابی ذخایر

پروانه بهره برداری آن  بنام شرکت زغال سنگ طبس احیا سپاهان با میزان ذخیره قطعی  150،000 تن و استخراج سالیانه ۸۰۰۰ تن برای مدت ۱۲ سال صادر گردیده است.