اهداف

اهداف

واحد بازرگانی شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان با بهره گیری از دو آیتم تخصص و تجربه، در چارچوب مقررات و آیین نامه های مصوب در حوزه بازرگانی محصول (زغال سنگ خام) و پشتیبانی معادن اهداف ذیل را دنبال میکند.

  • تبدیل اهداف تجاری و برنامه های استراتژیک شرکت به پروژ های اجرایی
  • برآوردن خواسته های مشتریان و نیز کسب رضایت تامین کنندگان
  • تعامل و هماهنگی با واحدهای مالی و فنی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی و گسترش شبکه فروش محصول
  • شناسایی و تعامل با تامین کنندگان اصلح جهت تامین ملزومات مصرفی معادن
  • بازاریابی ، تبلیغات و معرفی سازمان در بازارهای مرتبط